Een verschil van mening is vaak het verschil tussen dag en nacht, zwart en wit. In het grijze gebied daartussen ligt de oplossing.

 

Er is eigenlijk geen gebied waar mediation niet past. Mediation is breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij een scheiding, arbeids- en samenwerkingsconflicten, gedoe tussen burger en overheid, familieruzies, zakelijke geschillen, conflicten rondom de erfenis en zelfs in het strafrecht, in de vorm van slachtoffer-dader bemiddeling.

Beatum Mediation is expert in ‘ouderschap na scheiden’ waarbij duidelijkheid, communicatie en ‘belang van kinderen’ voorop staan. Maar ook conflict voorkoming op de arbeidsvloer behoort tot de expertise van Beatum Mediation.

Ambulante hulpverlening en ouderschap na scheiden

Ik bied specialistische ambulante begeleiding en ben SKJ geregistreerd. Bij sociale, opvoedkundige of psychische problemen bied ik hulpverlening aan zowel kinderen als aan jongeren en volwassenen. Bijvoorbeeld aan multiproblem gezinnen, mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. Ook bij meerdere problemen of een situatie die ingewikkeld is. We noemen dit: meervoudige complexe problematiek.

Samen bekijken we hoe we jouw problemen in je eigen omgeving kunnen verminderen of zelfs oplossen. Ons doel is het bevorderen van jouw zelfredzaamheid en stimuleren van participatie waarbij ik hulpverlening op maat bied.

Hallo! Ik ben Mariël van Oosten

Mediator

Mijn naam is Mariël. Ik ben 49 jaar oud, ben getrouwd en heb twee kinderen in de puberleeftijd. Ik houd van gezelligheid en ben graag onder de mensen. Ik kom uit Hengelo, maar werk door heel Twente en zelfs daarbuiten als dat nodig is.

Ik ben breed opgeleid en daardoor op meerdere hulpverleningsvlakken ervaren en gedreven. Ik blijf trainingen, en/of opleidingen volgen zodat ik zoveel mogelijk kennis vergaar en op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van de hulpverlening. Ik heb ervaring in mediation, in ambulante hulpverlening, in gezinnen of individueel en ouderschap na scheiden.

Ik geef ook groepstrainingen o.a. voor gescheiden ouders, de scheidingsAtlas.
Goed ouderschap na scheiden is erg belangrijk omdat ik vind dat kinderen met gescheiden ouders recht hebben op zoveel mogelijk harmonie tussen deze ouders (coöperatief ouderschap) Als dit niet kan, is het belangrijk dat in ieder geval de oudertaak door beide ouders kan worden uitgevoerd zonder dat hier conflicten uit voortkomen. (parallel ouderschap, of solo parallel ouderschap) Niemand wil tenslotte dat zijn/haar kind(eren) in een loyaliteitsconflict raken. Ik ben hierbij onpartijdig en neutraal, met op de eerste plaats het welzijn van de kinderen.

Preventief zorgen dat kinderen weerbaarder zijn na een scheiding kan door de door TNO ontwikkelde groepstraining voor kinderen van 4 tot 8 jaar; De dappere dino’s en de stoere schildpadden. Hiervoor ben ik gecertificeerd trainer.

Doordat ik lid ben van de Coöperatie Zorgondernemers Twente, heb ik een samenwerking met de 14 Twentse gemeentes en kan daardoor via een verwijzing van gemeente of bijvoorbeeld huisartsenpraktijk ingeschakeld worden.

Waar kan ik mee helpen?

Ouderschap na scheiden, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, (conflict)bemiddeling, ambulante begeleiding, en mediator binnen organisaties om hen te helpen op goede wijze te blijven communiceren met elkaar.
Ik ben tevens gecertifieerd trainer voor de groepstrainingen dappere Dino’s, stoere Schildpadden en ScheidingsAtlas. Dit zijn trainingen voor kinderen van 4-8 jaar. Atlas is voor gescheiden ouders, individueel.

Ik ben een ervaren ambulant (gezins)hulpverlener en ben SKJ geregistreerd. Ik ben tevens MfN register mediator en daardoor ervaren in het bemiddelen bij conflicten.
Of dit nu binnen de familie is, op het werk of met bijvoorbeeld de buren.

Met ouderschap na scheiden heb ik ervaren dat erg belangrijk is om met elkaar te blijven communiceren en je eigen verdriet en woede als ouder ondergeschikt te maken aan het belang en geluk van je kind(eren). Soms heb je hier wat hulp bij nodig.

 

w

Voorfase

Vóór het eerste gesprek ontvangen jullie het reglement en de gedragsregels van mij en tevens een voorbeeld van de mediationovereenkomst. Hierin staan onderwerpen als geheimhouding, vrijwilligheid, jullie persoonsgegevens en eventuele vertegenwoordiging en honoraria en kosten en de verdeling daarvan.

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak kunnen jullie hier vragen over stellen. Wanneer jullie besluiten om jullie conflict door middel van mediation op te lossen, tekenen zowel jullie als ik de mediationovereenkomst. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van de gesprekken en het proces ook gewaarborgd.

Vervolggesprekken

Als jullie het prettig vinden kom ik bij jullie thuis voor de gesprekken, en als jullie liever op neutraal terrein afspreken, kan dat ook. Hier spreken we dan een locatie voor af. Het is immers belangrijk dat jullie je prettig voelen bij waar je de gesprekken hebt.

Kosten voor mediation van Beatum Mediation

Kosten voor de mediation bestaan voornamelijk uit de uren die ik besteed aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en overeenkomsten. In sommige gevallen komt daar een vergoeding voor reistijd en reiskosten bij. Neem contact op voor een kosten beraming op maat.

Mediation moet in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn. Soms vergoedt de rechtsbijstandverzekering de kosten van mediation of komt u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Ik kan u helpen dit uit te zoeken.

PS. U kunt altijd vrijblijvend en kosteloos informatie opvragen.

Mediation bij familiezaken

Ruzie gekregen met uw broer over de erfenis van uw ouders? Bent u het niet eens met het besluit van uw familie over de verzorging van uw tante? Ik help bij het bemiddelen van conflicten binnen families. Ik laat de betrokken partijen met elkaar communiceren, zodat er weer eenheid in de familie ontstaat.

Mediation bij andere conflicten

U kunt veel last hebben van een conflict, of dit nu met buren, uw collega’s of binnen een ander samenwerkingsverband is. Door irritaties uit te spreken en naar elkaar te luisteren, ontstaat begrip voor elkaars omstandigheden, beweegredenen en belangen. Dit schept ruimte voor het zoeken naar oplossingen.

Hoe persoonlijke ervaring mijn motivatie werd. Beatum Mediation

Vaak krijg ik de vraag waar de naam Beatum vandaan komt. Toen ik een naam voor mijn eigen bedrijf moest verzinnen, leek het mij leuk om een toepasselijk woord voor bemiddeling uit het Latijn te gebruiken.

Na een speurtocht op internet bleek dat dit niet erg makkelijke woorden waren om te onthouden en dus niet geschikt waren als naam voor mijn bedrijf. In mijn zoektocht naar toepasselijke woorden vond ik gelukkig wel een mooi woord. Als je een conflict hebt, kun je niet geheel gelukkig zijn en pas als je dit hebt opgelost kun je dat weer ervaren. En u raadt het al; Beatum betekent gelukkig.

Net zoals ik ben als ik jullie middels mediation mag helpen je ook weer een beetje gelukkiger te voelen.