Beatum Mediation werkwijze

VOORFASE

Vóór het eerste gesprek ontvangen jullie het reglement en de gedragsregels van mij en tevens een voorbeeld van de mediationovereenkomst. Hierin staan onderwerpen als geheimhouding, vrijwilligheid, jullie persoonsgegevens en eventuele vertegenwoordiging en honoraria en kosten en de verdeling daarvan.
Deze kunnen jullie rustig doorlezen.
Het is belangrijk om te beseffen dat ik van te voren, bij een aanmelding, niet inga op de inhoud van het conflict. Hierdoor is mijn onpartijdigheid te waarborgen.

EERSTE AFSPRAAK

Bij de eerste afspraak kunnen jullie hier vragen over stellen. Wanneer jullie besluiten om jullie conflict door middel van mediation op te lossen, tekenen zowel jullie als ik de mediationovereenkomst. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van de gesprekken en het proces ook gewaarborgd.

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Jullie dienen gemotiveerd te zijn om samen tot een overeenstemming te komen.

VERVOLGGESPREKKEN

Als jullie het prettig vinden kom ik bij jullie thuis voor de gesprekken, en als jullie liever op neutraal terrein afspreken, kan dat ook. Hier spreken we dan een locatie voor af. Het is immers belangrijk dat jullie je prettig voelen bij waar je de gesprekken hebt.

Jullie worden vervolgens begeleid in de gesprekken en het proces dat volgt om erachter te komen wat jullie willen, wat belangrijk voor jullie is en hoe jullie dit duidelijk onder woorden kunnen brengen. Dit kan voor jullie een emotionele tijd zijn. Het is een proces van geven en nemen. Van op je strepen staan en loslaten, prioriteiten stellen én investeren.

Een ander het besluit laten nemen lijkt soms makkelijker. Hier zijn de feiten, kies jij maar voor ons. Maar, de ervaring leert dat het zélf vormgeven van de oplossing jullie ‘mede-eigenaar’ maakt van de oplossing en dat vergroot de kans op een duurzaam resultaat. Voor mensen in conflict die – ook in de toekomst – met elkaar verder willen of moeten is mediation een investering in de relatie. Maar ook als je niets meer met elkaar te maken zult hebben, biedt mediation je de kans om de relatie netjes te beëindigen en ruimte te maken voor een nieuw begin.

Jullie zijn altijd verzekerd van vertrouwelijkheid in de gesprekken. Uiteindelijk kunnen jullie verwachten dat jullie zelf de oplossing(en) gaan bepalen. De afspraken die jullie met elkaar maken, worden door mij vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan een vaststellingsovereenkomst, een convenant of een lijst met afspraken zijn.